Aanmoedigingsprijs circulair burgerinitiatief Overijssel

De winnaar mag zichzelf het meest circulaire burgerinitiatief van Overijssel noemen.

Inwoners van de provincie Overijssel die betrokken zijn bij een bewoners- of burgerinitiatief dat actief is op het gebied van circulariteit kunnen tot eind januari meedingen naar de prijs voor het beste circulaire burgerinitiatief in de provincie Overijssel. Het initiatief wint hiermee een jaar lang gebruik van het ‘Kringlogo’. De winnaar mag zichzelf het meest circulaire burgerinitiatief van Overijssel noemen en mag een jaar lang het Kringlogo in alle uitingen gebruiken. Natuur en Milieu Overijssel promoot het initiatief actief op haar kanalen, evenals de landelijke koepel De Natuur en Milieufederaties.

‘We kunnen elke dag werken aan een circulaire economie in onze regio, en burgerinitiatieven lenen zich bij uitstek hiervoor, omdat deze per definitie al gebaseerd zijn op maatschappelijke waarden. Je bent zelf aan zet, je hoeft niet te wachten tot de overheid iets bedenkt en het daar al dan niet mee eens zijn. Ik ben er van overtuigd dat de kracht van burgers een belangrijke pilaar is waar de circulaire economie op draait”, aldus Ilse Postma. Zij houdt zich binnen de Natuur en Milieufederatie bezig met het stimuleren van een circulaire economie in Overijssel.

Maatschappelijke waarden

Circulaire projecten die door inwoners worden opgezet zijn op andere waarden gericht dan geld of kosten. Het gaat bij dit soort initiatieven vooral om het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven om voedsel in een lokale, gesloten kringloop te krijgen, aan de totstandkoming van een gezamenlijk wormenhotel of aan initiatieven die werken aan afvalpreventie of recycling.

Inspirerend voorbeeld

Dergelijke initiatieven zijn inspirerend en dienen als voorbeeld voor andere Overijsselaars die zelf ook aan de slag willen gaan. Daarom zet de Natuur en Milieu Overijssel het leukste, mooiste of innovatiefste burgerinitiatief extra in de spotlights tijdens de Week van de Circulaire Economie.

Week van de Circulaire economie

Deze landelijke campagneweek vindt plaats van maandag 7 tot en met zaterdag 12 februari 2022 en is bedoeld om zoveel mogelijk mensen mee te nemen in de circulaire economie. Tijdens de campagneweek krijgt het winnende initiatief veel aandacht via de mediakanalen van zowel Natuur en Milieu Overijssel als de landelijke koepel van Natuur en Milieufederaties en het Servicepunt Circulair.

Aanmelden

Overijsselaars die hun project willen opgeven of die een relevant burgerinitiatief kennen kunnen contact opnemen met Ilse Postma via i.postma@natuurenmilieuoverijssel.nl. In de opgave dient te worden vermeld:

  • Naam initiatief
  • Naam contactpersoon
  • Eén of twee voorbeelden van circulaire activiteiten van het initiatief
  • Wat maakt deze activiteit(en) zo succesvol?
  • Waarom kan het initiatief dit steuntje in de rug goed gebruiken?

Ook circulaire ondernemers baseren zich veel meer op maatschappelijke waarden. Zij kunnen eveneens contact opnemen voor samenwerking en ondersteuning. Meer informatie is te vinden op servicepunt-circulair.nl.

De ‘Kringlogo’ prijs is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties.

Opgeven kan tot en met 31 januari 2022.

Kijk voor meer informatie op de website Servicepunt Circulair

Volg het nieuws in Haaksbergen