Aantal meldingen van corona in Haaksbergen afgelopen week weer iets gedaald

Percentage positief geteste Haaksbergenaren stijgt wel door.

Elke week kijkt RTV Sternet terug naar trends in de cijfers van corona in Haaksbergen en vergelijkt de situatie met de Twentse en landelijke situatie. Hier worden drie indicatoren voor gebruikt: het aantal positieve tests, het percentage positieve tests en de sterftecijfers en ziekenhuisopnames.

Deze week weer ongeveer evenveel gemelde besmettingen als twee weken terug

In de week van van 20 tot en met 26 april zijn bij het RIVM 42 meldingen van positief op COVID-19 geteste Haaksbergenaren binnengekomen. Dat zijn er acht minder dan vorige week, maar wel zeven meer dan het gemiddelde van de vier weken daarvóór.

Omgerekend waren in Haaksbergen afgelopen week 173 meldingen per 100.000 inwoners. Haaksbergen heeft daarmee omgerekend minder gemelde besmettingen dan het Twentse en het landelijke gemiddelde (Twente 273 per 100.000 inwoners, Nederland 325). In zowel Twente als heel Nederland steeg het aantal besmettingen juist.

Haaksbergen was in Twente weer de gemeente met verhoudingsgewijs het minst aantal gemelde besmettingen.

Percentage positief geteste mensen in Haaksbergen blijft wel doorstijgen.

Dit is niet perse reden voor een hosanna-stemming. Het percentage positief getesten blijft namelijk behoorlijk hard doorstijgen. Dit gecombineerd met de daling in het aantal meldingen van positief getesten, duidt erop de de Haaksbergenaar zich relatief weinig laat testen bij klachten.

Van alle Haaksbergenaren die zich van 20 tot en met 26 april hebben laten testen in een teststraat van de GGD was deze week 12,2 procent positief. Dat is bijna een verviervoudiging ten opzichte van begin deze maand. Voor heel Twente geldt dat 10,9 procent van deze tests positief was. Voor Nederland geeft Rijksoverheid een percentage van 10,6 procent.

GGD Twente meldt dat in Twente de afgelopen week de meeste tests zijn uitgevoerd in de leeftijdscategorie 10 tot en met 19 jaar. Het percentage positief getesten was net als vorige weken het hoogst in de categorie 70 plus.

Deze week geen aan GGD gemelde sterfgevallen uit Haaksbergen

Om een indicatie te krijgen van de ernst van de besmettingen kan gekeken worden naar het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames dat aan corona wordt toegeschreven.

Bij GGD Twente zijn afgelopen week geen Haaksbergenaren met een bevestigde coronatest gemeld die zijn overleden. Het laatst gemelde sterfgeval door corona in Haaksbergen was op 10 februari. Voor heel Twente geldt dat er volgens de cijfers de afgelopen week vier patiënten met COVID-19 zijn overleden.

Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten is waarschijnlijk hoger, omdat niet alle patiënten getest worden en er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. Van de overleden personen is bekend dat ze corona hadden en zijn overleden, maar het is niet altijd bekend of ze daadwerkelijk aan corona zijn overleden. Er zit vertraging in de dag van overlijden en de dag waarop dit aan de GGD / het RIVM wordt gerapporteerd.

Er is deze week volgens het dashboard van Rijksoverheid ook geen Haaksbergenaren vanwege corona in het ziekenhuis opgenomen. Voor heel Twente zijn dat er 42 (inclusief directe opname op IC). Voor heel Twente zijn dat er 43 (inclusief directe opname op IC). Dat is er één meer dan een week eerder. De laatste dagen zijn deze cijfers echter niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnenkomen. Sinds 2 maart zijn er drie ziekenhuisopnames uit Haaksbergen gemeld.

Aantal vaccinaties in Twente

De GGD vaccineert vanaf 15 januari het zorgpersoneel dat werkzaam is in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Vanaf 26 januari is de GGD begonnen met het vaccineren van thuiswonende ouderen. GGD Twente meldt dat tot nu toe 92.348 Twentenaren uit bovenstaande groepen een eerste vaccinatie hebben gehad. Tot nu toe zijn 31.141 Twentenaren uit bovenstaande groepen volledig gevaccineerd.

Het vaccineren gebeurt ook door andere partijen dan de GGD. De rijksoverheid geeft een berekend aantal gezette prikken van 5.293.851 voor heel Nederland, tot en met 27 april.

Risiconiveau in Twente nog steeds Zeer ernstig

Het risiconiveau voor Twente is Zeer Ernstig. Dit geldt voor alle veiligheidsregio’s in Nederland.

Het risiconiveau wordt elke twee weken bepaald op basis van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal positieve testen van dat moment. Het risiconiveau is op 13 april bepaald.

Reproductiegetal voor het eerst sinds weken onder 1

Het meest recente landelijke reproductiegetal is van 12 april en bedraagt 1,05. Het getal schommelt al een tijd rond 1, maar komt de laatste tijd vaker boven dan onder 1 uit. Twee weken terug kwam dit cijfer voor het eerst sinds 22 februari weer uit onder 1, vorige week wat het precies 1. Het reproductiegetal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19.

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Haaksbergen

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Twente

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Nederland

Bekijk het dashboard van GGD Twente

Bekijk de uitleg van de cijfers van het dashboard van Rijksoverheid

Bekijk de geldende maatregelen

Tekst en graphics: Hans Dekker

Een productie van RTV Sternet