Besluitvorming rond het Marktplan nadert de afrondende fase?

Bewoners en ondernemers van omliggende straten praten mee over uitvoering Marktplan.

Na tientallen jaren vertraging in de discussie rond de invulling van het zogenoemde ‘Gat in de Markt’ lijkt de besluitvorming met betrekking tot het Marktplan zich in de ‘afrondende’ fase te bevinden. Besluitvorming waarmee de gemeente Haaksbergen geen prijzen heeft gewonnen op het onderdeel ‘slagvaardigheid en toekomstvisie’, besluitvorming die ook heel veel geld gekost heeft.

Betekent dit, dat de ‘race nu bijna gelopen is’? Nee, weliswaar is de gemeenteraad er wel op hoofdlijnen uit, maar het finaal overleg met de projectontwikkelaar(s) moet nog plaatsvinden, evenals de milieu effect rapportage (MER) en de aanpassing van het bestemmingsplan. Ergo: voordat de eerste schop in de grond in gaat, zijn we wel zo’n twee jaar verder. Maar er is licht aan het einde van de tunnel na een tijd van herhaalde planvorming, maar vooral planwijziging, en een procedure bij de Raad van State die een streep haalde door het voorlaatste besluit van de gemeenteraad.

De gemeente gaat oefenen met participatie

Let op: de gemeente Haaksbergen gaat dus nu een experiment aan. Een experiment op het vlak van de burgerparticipatie. Want hoe je het actuele Marktplan ook waardeert, het grijpt in in het bestaan van omwonenden. Nieuwe appartementen, een supermarkt van de LIDL op de begane grond van een van de woonblokken, intensieve verkeersbewegingen, bezoekende klanten van de supermarkt, bevoorrading van de supermarkt etc etc.

De gemeenteraad van Haaksbergen heeft op 2 maart 2022 een motie aangenomen, waarin de noodzaak van een goede participatie van omwonenden onderstreept wordt. Men vond het nodig om ‘tijdig belangen, meningen en creativiteit helder te krijgen en te betrekken in de verdere planontwikkeling’. In de motie werd het college van B&W opgedragen ‘in de communicatie over de verdere ontwikkeling van de omgeving van de Markt een plan voor participatie op te stellen, in overleg met de omwonenden te gaan en dit hele traject te zien als een leertraject in het kader van de beleidsnota ‘Participatie, ook voor de omgevingswet’.

De gemeenteraad besloot dus om de belanghebbende burgers over de inrichting van de openbare ruimte te gaan raadplegen. Een vorm van burgerparticipatie. In het communicatieplan van de gemeente wordt dit heel abstract trede 3 van de ‘participatieladder’ genoemd. Abstract en deftig, maar dat is nu eenmaal het communicatie-jargon van de overheid en dus ook van deze gemeente. Jip- en Janneketaal is nog een brug te ver.

En het is een leertraject dus, de gemeente ‘moest er maar eens een keer mee gaan oefenen’ volgens de indieners van de betreffende motie, het zou de kwaliteit van de hele planontwikkeling ten goede kunnen komen en het zou de gemeente leren hoe je gebruik kunt maken van de betrokkenheid van belanghebbenden en omwonenden. Overigens werd de motie van harte ondersteund door de projectontwikkelaars, die graag aan het overleg met de werkgroep(en) wilden deelnemen.

Werkgroep(en)

De uitwerking van het participatieplan voorziet in de oprichting van een werkgroep (of meerdere werkgroepen) van bewoners en ondernemers uit de omgeving om mee te praten over de inrichting van de openbare ruimte. De gesprekken gaan over hoe het openbare park eruit moet komen te zien, over parkeergelegenheid in de nabije omgeving en mogelijke verkeerskundige aanpassingen, zoals het laden en lossen van vrachtwagens.

Omwonenden en winkeliers die eerder hebben laten weten mee te willen praten, kregen een mail met een uitnodiging voor de informatieavond in mei. Maar ook andere geïnteresseerden uit de omgeving waren welkom. Tijdens deze avond heeft de gemeente besproken wie er in de werkgroep wilden plaatsnemen.

Een onafhankelijk voorzitter gaat de gesprekken in de werkgroep(en) dus in goede banen leiden. Het is de bedoeling dat de totale werkgroep na de zomervakantie voor het eerst bij elkaar komt. Voor die tijd spreekt de voorzitter met alle deelnemers. Wat later in de tijd raadpleegt de gemeente overige Haaksbergenaren online over de inrichting van het park.

De redactie van RTV Sternet houdt u op de hoogte van de vorderingen en de uitkomsten van het participatieplan en van de verdere politieke besluitvorming.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Tekst: Ton van Rijswijk
Een productie van RTV Sternet