Bijeenkomst over terrassenbeleid op maandag 5 oktober

De gemeente wil horeca, sport en anderen informeren over de plannen rondom terrassen.

Wat mag er wel en wat niet op een terras van een horecagelegenheid, sportvereniging of bij een recreatiebedrijf? De regels hiervoor houdt de gemeente opnieuw tegen het licht. Beoogd resultaat is een actueel terrassenbeleid, waarin afspraken juridisch goed geregeld zijn. Op maandagavond 5 oktober organiseert de gemeente – rekening houdend met de huidige omstandigheden en de nieuwe coronamaatregelen – een bijeenkomst voor horeca- en recreatieondernemers en sportverenigingen met een terras.

Tijdens de bijeenkomst informeren vertegenwoordigers van de gemeente de aanwezigen over de gemeentelijke plannen rondom terrassen. De gemeente faciliteert terrashouders graag. Bovendien maakt het plan het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om terrassen in te richten op plekken in het dorp waar dat voorheen niet kon. Wethouder Economische zaken, Louis Koopman, daarover: “Terrassen dragen bij aan de lokale economie en zorgen voor sfeer en gezelligheid. Wij helpen dan ook graag de eigenaren van terrassen. Alleen willen we óók de afspraken rondom de terrassen helder vastgelegd hebben.”

Omwonenden

Veel bestaande terrassen zijn in Haaksbergen via vergunningen geregeld, terwijl het beter is om dat in een bestemmingsplan vast te laten leggen. Jan-Herman Scholten, wethouder Ruimte: “Dat moest een keer gebeuren. Deze gelegenheid hebben we aangegrepen om ook nog eens een keer goed te kijken naar alle regels die er zijn voor terrassen. Regels bijvoorbeeld over versterkte muziek, openingstijden of ruimte voor passanten. De regels zijn ook belangrijk voor omwonenden, waar we rekening mee te houden hebben”.

Beleid onder normale omstandigheden

De terraseigenaren krijgen op 5 oktober te horen wat de gemeente van plan is. Daarnaast is er uiteraard mogelijkheid om vragen te stellen of suggesties aan te dragen. Overigens is de avond niet bedoeld om te spreken over de tijdelijke noodmaatregelen die voor terrassen zijn genomen in verband met corona. Tijdens de infoavond komt aan de orde wat het nieuwe beleid gaat worden onder normale omstandigheden.

Maatregelen in verband met corona

De gemeente houdt de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwgezet in de gaten. Vooralsnog gaat de bijeenkomst gewoon door, uiteraard met inachtneming van de maatregelen van het RIVM. Er zijn inmiddels uitnodigingen verstuurd en mensen kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst. In verband met het coronavirus is het aantal personen dat aanwezig kan zijn beperkt tot 25 personen. Als zich meer mensen aanmelden volgt een extra fysieke of online bijeenkomst.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op 5 oktober om 19.00 uur bij Restaurant Het Hagen aan de Scholtenhagenweg in Haaksbergen. Wanneer iemand onverhoopt geen uitnodiging heeft ontvangen, kan hij zich melden bij c.watson@haaksbergen.nl onder vermelding van naam, contactgegevens en bedrijf of organisatie.