VIDEO Actie: Kapsalon Theater

Cultuurinstellingen zoals theaters, bioscopen en de schouwburg moeten nog gesloten blijven.

Aanmoedigingsprijs circulair burgerinitiatief Overijssel

De winnaar mag zichzelf het meest circulaire burgerinitiatief van Overijssel noemen.

VIDEO Haaksbergenaar Laurens Kraan brengt de cultuur in beeld

Ik ben echt verbaasd dat bijna elk monument of speciale boerderij zo is weggemoffeld. Elk Monument…

VIDEO Natuurherstel Haaksbergerveen

Staatsbosbeheer werkt aan het herstel en behoud van hoogveen en natte heide.

VIDEO Nieuw bestuur Allo Jannao

Koen Reijntjes nam de voorzittershamer over.

VIDEO Carbid schieten is een plaatselijk gebruik zeker in het oosten van het land

Gewoonlijk vindt dit plaats op oudejaarsdag.

VIDEO Traditionele nieuwjaarsduik in het Rutbeek

Heel erg koud was het niet vandaag.

TETEM, ontwerp je eigen chocolade

High Tech programma omgezet in online maak- en ontwerpworkshops.

VIDEO Haaksbergse Vrijwilligersprijzen 2021: Tanja Lammers, Han Lansink en Matthijs Prins

De uitreiking van de vrijwilligersprijs van Haaksbergen is in een nieuw jasje gegoten.

VIDEO Kerst bi’j Roos

Thuis met iemand samen ontbijten.