Commissie: Onderbouw Haaksbergen als locatie voor zoutwinning

De commissie wil dat met name wordt gekeken naar de effecten op de leefomgeving zoals naar bodemdaling.

Haaksbergen als nieuwe locatie voor zoutwinning door Nouryon Salt vraagt om een goede onderbouwing. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan minister Van ‘t Wout van Economische Zaken en Klimaat. De commissie vindt dat de voor- en nadelen van Haaksbergen vergeleken met andere locaties in Twente goed moet worden onderzocht. De minister had de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het nog op te stellen milieueffectrapport.

Nouryon Salt bv heeft in Hengelo een fabriek waar zout wordt verwerkt. Omdat de cavernes leegraken, wil Nouryon op nieuwe locaties zoutwinnen. Eerder kreeg het bedrijf al toestemming voor het winnen van meer zout in Twente. Er zijn voor de winning nog wel een winningsplan en een omgevingsvergunning nodig. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat hierover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

De locatie Haaksbergen lijkt in een notitie, die als voorzet voor het milieueffectrapport is opgesteld, al een gegeven te zijn voor de zoutwinning. Onderbouw deze keuze goed in het milieueffectrapport, zegt de Commissie. Kijk daarbij met name naar de effecten op de leefomgeving zoals naar bodemdaling. Breng zo de voor- en nadelen van verschillende locaties in beeld en neem daarbij ook andere overwegingen mee, zoals kosten en winbaarheid van het zout.

Zo wordt zout in Twente gewonnen door Nouryon

Nouryon wint sinds 1918 zout in Twente, dat wordt verwerkt tot zout voor consumptie en industrie in de fabriek in Hengelo.

Op de website van Nouryon staat hoe dat in zijn werk gaat. In Twente bevindt de zoutlaag zich relatief dicht bij de oppervlakte, op een diepte van 400 a 500 meter. Dit zout wordt gewonnen door middel van oplosmijnbouw, waarbij in het winningsgebied met pekel gevulde holle ruimten, zogenaamde cavernes, worden gevormd.

Vanuit de zoutfabriek wordt water naar de winningslocatie gepompt en onder druk in de bodem gebracht. Het steenzout lost op in het geïnjecteerde water en wordt als pekel (zout water) weer naar boven gevoerd. Aan de bovenzijde in de caverne, op het pekelwater, wordt tijdens de winning een dun laagje diesel van enkele millimeters aangebracht. Hiermee wordt het zoutdak van de caverne beschermt en de vorm van de caverne gestuurd tijdens het uitlogen.

Bezoek de website van Nouryon

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Een productie van RTV Sternet