De Haaksbergse Harmonie eert jubilarissen en neemt afscheid van haar secretaris

Het bestuur nam afscheid van secretaris Ad Duijvesteijn en eerde haar jubilarissen.

Een half jaar later dan gepland kon de algemene ledenvergadering van de Haaksbergse Harmonie op 7 september alsnog doorgaan. Door de coronamaatregelen anders dan anders: op een andere locatie, met een lagere opkomst en korter dan ooit.

Ook de jaarlijkse huldiging van de jubilarissen verliep volgens het geldende protocol: op afstand. Wat niet wegneemt dat de vereniging blij is met deze jubilarissen, goed voor 237,5 jaar lidmaatschap. Op de foto van links naar rechts: Huub ten Asbroek (50 jaar), Hans Schuppers (25 jaar) en Janneke Pelle (12,5 jaar). Op de tafel de oorkondes en speldjes voor de jubilarissen die er niet bij waren: Henk ter Avest, Mieke ter Avest, Jan Bossink, Rachel Kip-Morssinkhof (allen 25 jaar) en Rein Schoemaker (50 jaar).

Daarnaast nam het bestuur afscheid van secretaris Ad Duijvesteijn, die helaas na ruim 3 jaar enthousiaste inzet om persoonlijke redenen moest aftreden. Een opvolger is nog niet gevonden; de secretariële taken worden voorlopig binnen het huidige bestuur overgenomen. Ad blijft gelukkig wel muzikaal actief bij The Evergreens, het seniorenorkest van de Haaksbergse Harmonie.