De Molenstraat krijgt de komende maanden een Facelift

De Molenstraat gaat gefaseerd op de schop

De Molenstraat in het centrum van Haaksbergen wordt de komende maanden aangepast naar de eisen van de huidige tijd. De werkzaamheden starten maandag 9 mei, na de Meimarkt, en duren tot eind van het jaar. De straat gaat flink op de schop, maar de winkels en woningen blijven voor voetgangers bereikbaar. Bovendien wordt het werk gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor overige verkeersgebruikers zo veel mogelijk te beperken.

Functionele en cosmetische veranderingen

De veranderingen in de Molenstraat zijn cosmetisch en functioneel van aard. Nu het klimaat verandert en Nederland vaker te maken krijgt met periodes van hitte en droogte, afgewisseld met hevige regenbuien moet daar op worden ingespeeld. Daarom komt er een infiltratieriool. Dat zorgt er voor dat regenwater de grond in gaat in plaats van naar de waterzuivering. De nieuwe bomen en planten in de straat zullen zorgen voor schaduw en verkoeling. Verder komen er onder meer energiezuinige lichtarmaturen en een duidelijke scheiding tussen rijbaan en voetpad. Een sfeervol pleintje met bomen aan de kant van de Markt is de kers op de taart van het plan.

Start vanaf Eibergsestraat

De werkzaamheden beginnen op 9 mei vanaf de Eibergsestraat tot de kruising Molenstraat – Dr. Prinsstraat. De weg is dan niet meer bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Links en rechts van de weg kunnen voetgangers via loopstroken de winkels bereiken. Begonnen wordt eerst met de ondergrondse werkzaamheden. Een aantal bomen is daarvoor al verwijderd en tijdelijk opgeslagen. De bomen keren later terug. De plannen voor de verbetering van de Molenstraat zijn afgelopen jaar besproken met winkeliers en aanwonenden en vervolgens verder verfijnd. De gemeente brengt stapje voor stapje verbeteringen aan in het centrum. Daarvoor is samen met centrumondernemers en de provincie Overijssel het Actieplan Centrum opgesteld. Een impressie van de nieuwe straat is te zien op www.molenstraathaaksbergen.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen