De teugels worden aangehaald in Haaksbergen

Burgemeester Welten: Er moet iets gebeuren in Haaksbergen.

De cijfers van het aantal positief geteste inwoners op corona in Haaksbergen lopen flink op. De GGD Twente en Veiligheidsregio Twente hebben de afgelopen dagen met de gemeente Haaksbergen overlegd om passende maatregelen voor te bereiden. Mede op advies van beide instanties onderneemt de gemeente Haaksbergen nu ver-dere actie. Het begint met een breed communicatieoffensief gericht op bewustwording en gedragsbeïnvloeding bij inwoners. Daarom is de gemeente Haaksbergen in gesprek met verschillende maatschappelijke partners in de samenleving. Er komt bovendien meer mankracht voor het handhaven van de coronaregels.

De afgelopen week testten veel inwoners van Haaksbergen positief op corona. Veel meer dan op andere plekken in Twente. Er zijn twee clusters (meerdere besmettingen) te onderscheiden, namelijk bij basisschool Los Hoes en bij VV Haaksbergen. Daarnaast zijn er ook veel besmettingen die niet direct met deze twee clusters te maken hebben. Met VV Haaksbergen is afgesproken dat alle activiteiten tot 1 oktober stop worden gezet. Blijven zich nieuwe besmettingen voordoen, dan kan deze periode worden verlengd. De GGD is in gesprek met de school om de juiste maatregelen te nemen, zodat Los Hoes vooralsnog open kan blijven.

Dringend beroep

Onno van Veldhuizen, voorzitter Veiligheidsregio Twente: “Iedereen is klaar met het virus, ik ook, maar de enige manier om de samenleving draaiende te houden is door allemaal de maatregelen na te leven. Het lijkt erop dat in Haaksbergen een groep mensen het niet zo nauw meer neemt met de maatregelen. Het wordt echt tijd om de teugels aan te halen. We zetten de komende periode in Haaksbergen extra boa’s in die de opdracht hebben gekregen strenger te handhaven. We willen voorkomen dat de besmettingen nog meer oplopen. Dat kan alleen als iedereen de coronamaatregelen serieus neemt. Ik doe een dringend beroep op iedereen om zich aan de regels te houden.”

Gedrag beïnvloeden

De gemeente is met het verenigingsleven en ondernemers in gesprek om te bespreken hoe iedereen weer meer verantwoordelijkheid kan nemen. Burgemeester Welten: “Er moet iets gebeuren in Haaksbergen. We hebben gesprekken gevoerd met onder meer het onderwijs, de zorg, de detailhandel, sportverenigingen, geloofsgemeenschappen en de horeca. Het doet mij goed te merken dat hier de afgelopen dagen al aangescherpte maatregelen genomen zijn en voor een deel ook voorbereid worden om het gedrag van onze inwoners positief te beïnvloeden.”

Mooie voorbeelden

Welten kan zelfs al een aantal mooie voorbeelden noemen. “Uit onze gesprekken met de detailhandel blijkt dat de regels in de supermarkten weer opnieuw zijn aangescherpt en dat er ook op wordt toegezien. In de horeca zien we dat het toezicht en de handhaving onder eigen beheer ook zijn geïntensiveerd. En uit de gesprekken met sportverenigingen blijkt dat het kantinebezoek aan banden is gelegd. Zo kan ik er nog wel meer noemen. Het doel is om de inzet van onze gezamenlijke energie nog effectiever te maken, om uiteindelijk het aantal besmettingen terug te dringen. Ook zetten we flink in op extra toezicht op en handhaving van de coronaregels. Alleen door breed gedragen oplossingen kunnen we corona in Haaksbergen een halt toeroepen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ook in Haaksbergen.”