Debuterend raadslid dient initiatiefvoorstel in

Gemeenteraad voorkomt massale bebouwing aan de Brem.

De gemeenteraad van Haaksbergen heeft woensdagavond in een extra ingelaste vergadering unaniem een zogeheten voorbereidingsbesluit genomen voor de locatie aan De Brem. Daarmee wordt voorkomen dat de gemeente vergunning moet verlenen voor een groot nieuwbouwplan met twintig zorgappartementen. Omwonenden uitten al eerder ernstige bezwaren tegen de plannen. Het voorbereidingsbesluit werd genomen op basis van een initiatiefraadsvoorstel van CDA-raadslid Esther Diepenmaat.

De eigenaren van de percelen Brem 1-5 hadden aanvankelijk het plan om twintig zorgappartementen te realiseren aan de Brem 5. Dit plan paste niet in het bestemmingsplan. Het college wekte de indruk hiervoor vergunning te willen verlenen in afwijking van het bestemmingsplan. Omwonenden uitten op dat moment al hun grote zorgen over het plan. Vooral vanwege de omvang van het plan was ook de gemeenteraad daar geen voorstander van. Het college heeft vervolgens aangegeven aan dat plan niet mee te werken.

Op 25 april was er in het gemeentehuis een bewonersavond over nieuwe plannen voor de Brem 5. Daarbij was ook een aantal raadsleden aanwezig. Tot grote schrik van iedereen werd ongeveer hetzelfde plan gepresenteerd met als enige verschil dat de eerste bouwlaag grotendeels onder de grond zou worden gebouwd. Een kwetsbare doelgroep zou dan deels onder de grond wonen. Volgens het college past dit plan wel in het bestemmingsplan.

Om te voorkomen dat het college vergunning gaat verlenen voor dit plan heeft Esther Diepenmaat samen met fractiegenoot Jeroen Slot het initiatief genomen om de raad een voorbereidingsbesluit te laten nemen, zodat de situatie voor een periode van één jaar kan worden bevroren.

Esther Diepenmaat: “Wij hebben met alle partijen contact opgenomen over dat idee. Alle partijen stonden hier positief tegenover. In de periode van één jaar kan nagedacht worden over welke bestemming daar wel passend is. Dat kan in overleg met de eigenaren en vooral ook de omwonenden. Ook kunnen alsnog parkeernormen worden opgenomen in het bestemmingsplan, want die ontbreken op dit moment. Omdat het college niet van plan bleek aan de gemeenteraad een voorstel voor te leggen voor het nemen van een voorbereidingsbesluit, heb ik zelf een initiatiefvoorstel gemaakt en dat in overleg met de burgemeester en de raadsgriffier aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad heeft er woensdagavond unaniem mee ingestemd. Een mooi resultaat, vooral voor de buurt.”

Kijk voor meer informatie op de website van GemeenteraadHaaksbergen

Volg de politiek uit Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen