Een echte BOCK verknalt het niet!

In Haaksbergen verplicht aanmelden bij de gemeente.

Carbidschieten is in grote delen van Nederland een prachtig gebruik tijdens de jaarwisseling. Mede vanwege het coronavirus kan het carbidschieten dit jaar rekenen op veel extra aandacht. Het is echter niet voor beginners en ‘amateurs’. Je moet goed weten wat je doet wanneer je met gas en vuur aan de slag gaat. Daarom is de veiligheidscampagne rondom carbidschieten eind 2020 belangrijker dan ooit: hoe voorkom je dat er ongelukken gebeuren en doe je recht aan deze mooie traditie? Het antwoord daarop is de BOCK.

Veel ongelukken bij het carbidschieten zijn te voorkomen door een BOCK. De BOCK is de Bewust Oplettende Carbid Knaller. Het is een ervaren carbidschieter die toekijkt op de uitvoering van het carbidschieten aan de hand van vijf veiligheidstips. En dat niet alleen. Want de BOCK let dit jaar óók op de coronamaatregelen, houdt anderhalve meter afstand en zorgt ervoor dat de grootte van de groep klopt met de coronaregels. Zo houden we oog voor de gezondheid tijdens en ná de jaarwisseling.

De BOCK volgt de BOCK-veiligheidstips. Deze vijf tips zijn erop gericht om het aantal (ernstige) ongevallen zo laag mogelijk te houden. Ongevallen ontstaan vaak door onwetendheid en het nemen van onnodige risico’s. Daarom wordt aan iedereen gevraagd om alleen met een ervaren BOCK te schieten. Begin er niet aan als je het nog nooit gedaan hebt. De eerste tips gaan over de voorbereiding: over persoonlijke bescherming voor het gehoor en de ogen, over EHBO en blusmiddelen. De laatste tips geven aanwijzingen om het carbid zelf veilig aan te steken, het schieten met ballen en de benodigde afstand tot de melkbus. Een echte BOCK verknalt het niet!

In Haaksbergen is de belangrijkste voorwaarde dat carbidschieters zich vóór 29 december melden bij de gemeente. Dat kan via het meldingenformulier op www.haaksbergen.nl/carbid. Behalve je melden, moet je als carbidschieter óók schriftelijke toestemming hebben van de eigenaar van de grond. Het schieten met carbid mag alleen op oudejaarsdag (donderdag 31 december) tussen 10.00 en 16.00 uur, buiten de bebouwde kom en niet in of vlakbij een natuurgebied. Vlakbij bebouwing schieten mag niet. Busdeksels zijn verboden, voetballen wegschieten mag wel. Ook moet je minimaal zestien zijn en mag je niet gedronken hebben. De strengere coronaregels bepalen bovendien dat je nog maar met twee personen tegelijk bijeen mag komen!

Kijk voor meer informatie op wieisdebock.nl of volg ons op Instagram, Facebook of Twitter. #WieisdeBOCK #Alleensamen-met-een-BOCK-die-schieten-kan #EenechteBOCKverknalthetniet