Kleine en lokale besturen in opstand tegen regeldruk

Een aantal organisaties zijn een petitie begonnen: Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen.

Conform (nieuwe) wettelijke regelingen dienen alle verenigingen, stichtingen en coöperaties hun bestuursleden vóór 27 maart 2022 in te schrijven in het UBO-register. Zodat de overheid weet wie de ‘Uiteindelijk Belanghebbenden’ zijn bij al die vrijwilligersorganisaties. Of ze nu een budget van 500 euro of van 500.000 euro hebben, maakt de Rijksoverheid helemaal niets uit. Het is één van de vele regels die de afgelopen jaren over het vrijwilligerswerk is uitgestort. Denk ook aan die complexe AVG (privacywetgeving) of de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), of de BTW voor denksportverenigingen.

Dat komt bovenop alle vragen die vrijwilligersorganisaties krijgen van banken, omdat ze moeten controleren op witwassen of terrorisme financieren. Om deze groeiende brei aan regels tegen te gaan, zijn een aantal organisaties een petitie gestart: Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen.

Volgens de Vereniging NOV is veel van de wet- en regelgeving moeilijk, technisch, super onduidelijk en, belangrijker, eigenlijk helemaal niet van toepassing op met name kleinere vrijwilligersorganisaties: “Wat is er wit te wassen, te frauderen of aan terrorisme te financieren als je nauwelijks budget hebt. Of als de leden van de vereniging elk jaar een keurige verantwoording te zien krijgen? En bestuursleden staan toch al geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Aan al die extra regels zijn vrijwilligers in besturen een hoop tijd èn geld kwijt, terwijl wie kwaad wil toch zijn gang gaat. Het is zo jammer als deze overregulering het fantastische vrijwilligerswerk blijft overspoelen. Voor de vrijwilligers zelf, maar nog meer voor de lokale samenleving.”

Een aantal verenigingen is een petitie gestart: ‘Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen’.
In de petitie vragen de opstellers de Rijksoverheid:

  • Te beseffen dat vrijwilligers hun vrijwilligerswerk te goeder trouw in hun vrije tijd doen, vaak naast een betaalde baan en/of zorgtaak.
  • Waar mogelijk kleine organisaties (alsnog) uit te zonderen van wet- en regelgeving.
  • Niet draagkrachtige organisaties niet voor de kosten op te laten draaien.
  • Bij alle (komende) wet- en regelgeving te kijken wat in redelijkheid van organisaties en hun vrijwilligers verwacht kan worden.

Kijk voor meer informatie op de website van Stopregeldrukvrijwilligers

Volg het nieuws uit Haaksbergen