Eerste kievitsei gevonden in Hengevelde

In het Overijsselse Hengevelde is woensdag 9 maart het eerste kievitsei van dit jaar in Nederland gevonden.

Tonny Rupert uit Hengevelde vond het eerste nest met twee eitjes, dit nest wordt nu beschermd voor de komende landwerkzaamheden.

De vondst van het ei werd woensdagochtend om 10.55 uur gemeld door Tonny Rupert. Hij is vrijwilliger bij de weidevogelgroep Hof van Twente. Daarna werd het ei, zoals gebruikelijk, gecontroleerd door een medewerker van Landschap Overijssel. Zodra werd vastgesteld dat het om een vers kievitsei ging, werden Aad van Paassen van LandschappenNL en Gijs van den Brink van SBNL opgeroepen. Deze controleurs stelden vast dat dit het eerste kievitsei van dit seizoen in Nederland is. Dit ei is teruggelegd en het nest wordt beschermd.

Met de vondst van het eerste kievitsei is het boerenlandvogelseizoen echt begonnen. Vrijwilligers trekken vanaf nu tot half juni het land in om op percelen waar landbewerkingen plaats vinden nesten te zoeken en deze in samenwerking met boeren te beschermen. Dit is hard nodig, omdat de aanwezigheid van boerenlandvogels sterk afneemt.

Belangrijk werk

Het gaat al jaren slecht met de boerenlandvogels in Nederland en ook in Overijssel. De aantallen gaan op veel plaatsen hard achteruit. Bescherming door vrijwilligers en boeren is daarom ook hard nodig. Landschap Overijssel coördineert het vrijwilligerswerk rondom de boerenlandvogelbescherming in Overijssel. Elk voorjaar gaan veel vrijwillig beschermers het veld in om boerenlandvogels te monitoren en waar mogelijk te beschermen. Dat doen ze altijd in goed overleg met de boer, zodat hij rekening kan houden met nesten of jonge boerenlandvogels tijdens de werkzaamheden op het land.

Broedende kieviten

Voor weidevogels zoals de kievit heeft ons land een grote verantwoordelijkheid. Zo broeden elk jaar circa 200.000 broedparen van kieviten in ons land, zo’n 25% van de Europese populatie. Op grasland lopen nesten risico als gevolg van landbouwactiviteiten als bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding tijdens het voorjaar.

Meer informatie over het waardevolle Overijssel en hoe dit landschap te beleven vind je hier

Volg het Nieuws uit Haaksbergen