Felle richtingenstrijd Regio Twente: Gerritsen botst hard met Welten

Burgemeester Welten staat voor gemeenten die hechten aan het hebben van een afwijkende mening.

In het bestuur van de Regio Twente, waarin van elke gemeente een lid van het college van burgemeester en wethouders zitting heeft, tekent zich een richtingenstrijd af tussen bestuurders die op majeure punten unanimiteit van besluitvorming eisen en bestuurders die waar nodig ruimte willen laten voor lokale inkleuring. Van de eerste stroming is burgemeester Gerritsen van Almelo de frontman, tegenover hem staat burgemeester Welten die open staat voor gemeenten die hechten aan het hebben van een afwijkende mening.

Het kardinale punt is dat Gerritsen bij meerderheid wil beslissen, dat elk besluit voor elke gemeente in Twente geldt, maar Welten wil – waar mogelijk – minderheden van gemeenten in het bestuur de mogelijkheid laten het anders te doen als dat bij de identiteit van een stad of dorp past. Bovendien heeft hij zijn collega-regiobestuurders laten weten dat zijns bedunkens (vertrouwen in de Twentse) samenwerking moet groeien en niet kan worden afgedwongen. Minder eisen en meer plooien zou volgens Welten waar mogelijk het parool moeten zijn.

De burgemeester van Haaksbergen wijst er in dit verband ook op dat juist Almelo als het zo uitkomt ook zijn eigen gang gaat. Welten heeft daar naar eigen zeggen zowel inhoudelijk als procedureel grote moeite met de houding van Gerritsen, omdat het zou indruisen tegen de Twentse volks- en bestuursstijl. Gerritsen werpt tegen dat Almelo hecht aan zijn lijn, en dat min of meer wil afdwingen, maar het lijkt dat een meerderheid der veertien gemeenten het zo hoog niet wil spelen. Gerritsen hint in dat verband op een Einzelgang van de Aastad in Twente.

Kijk voor meer informatie op de website van de Roskam

Meer over Politiek in Haaksbergen

Volg het Nieuws in Haaksbergen

tekst: de Roskam
Een productie van RTV Sternet