Gemeente Haaksbergen inventariseert de gevolgen van de energiecrisis voor Haaksbergen

De gemeenteraad wil dat het college de ministeries in Den Haag hierover actief informeert.

Zowel Den Haag als de lokale overheden zijn zich bewust van de gevolgen van de hoge energieprijzen. Maar de raad stelt ook vast dat er een vrij grote afstand is tussen ‘de beleidsmatige beelden van de ministeries en de lokale werkelijkheid.’ Een door de raad aangenomen motie roept het college op ‘een brug te bouwen tussen Haagse beelden en de lokale werkelijkheid.’

Onder leiding van Thij Looman (PvdA) werd door alle fracties, met uitzondering van DAP, een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om bij te dragen aan ‘oplossingen, die zowel lokaal, regionaal als landelijk werkbaar zijn.’

Tweede Kamer informeren

In de Tweede kamer zijn moties aangenomen met het doel, naast de energie-intensieve Mkb ook scholen en cultuurinstellingen en maatschappelijke voorzieningen en verenigingen gericht te ondersteunen Er moeten werkbare oplossingen komen voor de hoge energieprijzen. In die moties is ook uitgesproken om ‘te kijken of gemeenten hierbij een rol kunnen spelen.’ Met het verzoek de ‘Tweede Kamer voor 1 november te informeren.’

Motie ‘lokale effecten’

De gemeente Haaksbergen heeft een werkgroep opgericht om te inventariseren ‘welke gevolgen de energiecrisis voor Haaksbergen kan hebben.’ In een motie wordt het college opgeroepen ‘een brug te bouwen tussen Haagse beelden en de lokale werkelijkheid door de tussentijdse resultaten van de werkgroep energiearmoede aan te bieden aan de ministeries van Klimaat, Onderwijs Cultuur en Binnenlandse zaken.’ In deze brief moeten ook ‘concrete voorstellen voor gerichte ondersteuning door gemeenten’ worden verwerkt, zodat Den Haag de juiste plannen kan maken voor bijvoorbeeld sportverenigingen en zwembaden. Deze brief moet uiterlijk 15 oktober worden verzonden met een afschrift naar de raad.

Nicole Wielens (DAP) vindt de motie overbodig, want het college heeft al een werkgroep opgericht en is met organisaties en verenigingen op zoek naar oplossingen. ‘Dus wat voegt deze motie toe?’ Volgens Looman is de toevoeging de informatie aan Den Haag om besluiten te nemen en voorstellen te doen die lokaal en regionaal bijdragen aan de oplossing van de problematiek.

Wethouder Pieter van Zwanenburg zegt dat de gesprekken in de werkgroep meer omvatten dan het ophalen van ideeën. Ook de uitvoering speelt een belangrijke rol. Bovendien wil het college de uitvoering koppelen aan duurzaamheid. ‘Niet alleen werken aan de kosten kant, maar ook aan de opbrengsten kant,’ betoogt hij. Het gaat om de uitvoering van de Bijzondere Bijstand en het op één lijn brengen van Maatschappelijke Organisatie en Wijkkracht bij het oppikken van signalen. De motie is wel uitvoerbaar maar niet op 15 oktober. De datum 1 november is wel haalbaar en ook de datum die den Haag vraagt.

Wethouder Van Zwanenburg stelt voor de uitkomst van de gesprekken met de raad te delen. De raad moet dan aangeven hoe ze tegen de resultaten aankijkt en of er bijvoorbeeld extra kosten gemaakt mogen worden, vooruitlopend op de begroting. ‘Het gaat niet alleen om het oppikken van signalen maar ook om de uitvoering.’

Afgesproken wordt dat in de eerstvolgende vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur wethouder Van Zwanenburg de raadsleden op de hoogte zal stellen van de ontwikkelingen. Er zal een aanzet voor een 1 november- brief zijn, met de aantekening dat op deze brief nog aanvullingen kunnen komen als alle gesprekken afgerond zijn.

Met 2 stemmen van DAP tegen werd de motie aangenomen.

Meer over politiek in Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Tekst: Bernie Wiegman
Een productie van RTV Sternet