Gewichtsbeperking Vloedstegenbrug in Haaksbergen

Zwaar verkeer mag niet meer over de Vloedstegenbrug in de Eibergsestraat rijden.

Zwaar verkeer mag vanaf woensdag 17 februari niet meer over de Vloedstegenbrug in de Eibergsestraat (voormalige N18 in de gemeente Haaksbergen) rijden. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat de brug niet voldoet aan de huidige wettelijke veiligheidseisen. Daarom mogen vrachtwagens, landbouwvoertuigen en touringcarbussen met een totaalgewicht van 20 ton of meer niet meer over de brug rijden.

OV-bussen, hulpdiensten en personenauto’s mogen wel gewoon gebruik blijven maken van de brug. Met deze maatregel wordt de brug minder belast en blijft hij veilig beschikbaar voor verkeer onder de 20 ton. De Vloedstegenbrug wordt in zijn geheel vervangen. Tot die tijd geldt de gewichtsbeperking.

Landbouwverkeer

Vrachtwagens en touringcars kunnen omrijden via de nieuwe N18. Aangezien landbouwvoertuigen niet over de N18 mogen rijden, heeft Rijkswaterstaat samen met de brancheorganisaties LTO en Cumela gekeken naar mogelijkheden om hinder voor deze groep weggebruikers te beperken. Het resultaat hiervan is dat 9 typen landbouwvoertuigen in aanmerking kunnen komen voor een ontheffing. De andere 3 typen landbouwvoertuigen moeten helaas via andere wegen rijden om op hun bestemming te komen.