Haaksbergen krijgt liefst zeven nieuwe laadpalen

Gemeente Haaksbergen maakt elektrisch autorijden gemakkelijker

Haaksbergenaren met een elektrische auto zorgen vaak voor een laadpaal op eigen terrein. Als daar geen gelegenheid voor is, ben je als bezitter van zo’n auto aangewezen op een publieke laadpaal. Inwoners kunnen daar een aanvraag voor doen, en als er binnen 300 meter nog geen laadpaal aanwezig is kan besloten worden om een nieuwe publieke laadpaal te plaatsen. Ook zorgt de gemeente ervoor, dat op strategische plekken laadpalen komen. De laadpalen worden daar geplaatst waar de behoefte het grootst is. Op korte termijn komen er zeven nieuwe laadpalen bij. Die plekken zijn vastgesteld na afstemming met omwonenden en belanghebbenden.

Visie en plaatsingsbeleid laadinfrastructuur

Haaksbergen wil graag dat het verkeer in de gemeente duurzamer wordt. Dat betekent dat er meer elektrisch gereden wordt en dat we als inwoners zo min mogelijk fossiele brandstoffen als benzine en aardgas gebruiken. Deze stoffen stoten namelijk CO2 uit en dat is schadelijk voor ons klimaat. Elektrische auto’s zijn nu de meest ‘schone’ vorm van vervoer. De vraag naar laadplekken neemt enorm toe, daarom neemt de gemeente de nodige stappen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een laadinfrastructuur die door iedereen te gebruiken is. De gemeente heeft een visie- en plaatsingsbesluit opgesteld waarin de uitgangspunten en criteria zijn vastgelegd. Hierin staat beschreven hoe de gemeente aankijkt tegen verschillende aspecten die aan de orde zijn bij elektrisch personenvervoer, en worden de belangen bewaakt van zowel inwoners met als zonder elektrische auto. Jaarlijks zullen er acht laadpalen in Haaksbergen bij komen om op een veilige manier te zorgen voor een dekkend, toegankelijk en betaalbaar netwerk van publieke laadpalen. Het plaatsingsbeleid wordt iedere twee jaar bijgesteld.

Met ingang van vrijdag 3 juni ligt de Ontwerp Visie en plaatsingsbeleid laadinfrastructuur voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Online inzien kan ook, via haaksbergen.nl en sterinsamenduurzaam.nl

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Haaksbergen

volg het nieuws uit Haaksbergen