Kerken in parochies Zuidoost Twente gaan stap voor stap open.De maatregelen tegen het verspreiden van het virus hebben inmiddels heel wat op gang gebracht in de drie parochies van Zuidoost Twente. Met belcircuits, het sturen van kaartjes, het bezorgen van bloemetjes, videoconferenties, huiswerk voor communicanten en online-vieringen in besloten kring is het onderlinge contact de afgelopen weken onderhouden.

Nu mogen de kerkdeuren weer open. Dat zal stap voor stap en heel voorzichtig gaan. De veiligheid staat voorop. Bij alle beperkingen is de inzet gericht op uitnodigende en inspirerende samenkomsten. Pastoraat- en beheergroepen zijn er druk mee.

Veel kerken zullen niet voor 1 juli beginnen met vieren. Parochianen en belangstellenden moeten voor de laatste ontwikkelingen goed de eigen media in de gaten houden. Het blijkt een ware uitdaging te zijn de gemeenschap onder de huidige omstandigheden bij elkaar te houden. Men is blij met het perspectief. Veel parochianen hebben het rechtstreekse onderlinge contact binnen de gemeenschap zeer gemist.