Nieuw afvalbeleid: vervuiler betaaltAls het aan het college van B&W ligt, dan zet de gemeente een aantal belangrijke vervolgstappen voor betere afvalscheiding. De meest in het oog springende is de invoering van diftar. Dat is een systeem waarbij goede afvalscheiding scheelt in de portemonnee en waarbij de vervuiler betaalt. “Door de introductie van de oranje verpakkingencontainer zijn we in Haaksbergen al veel beter gaan scheiden”, vertelt wethouder Louis Koopman. “Maar we voldoen nog niet aan de landelijke doelstellingen voor restafval. Daarom stellen wij nu vervolgmaatregelen voor.”

Het voornemen is om diftar vanaf 1 januari 2021 in te voeren. Daarmee is Haaksbergen één van de laatste gemeenten in Twente die overstapt op gedifferentieerde tarieven voor afval. Bij diftar betaalt iedereen een vast tarief, daarnaast betaal je voor het aantal keren dat je restafval aan-biedt. Koopman: “De hoeveelheid restafval moet binnen tien jaar minder zijn dan 50 kilo per inwoner per jaar. Begin dit jaar zaten we nog op 134 kilo. Uit ervaringen overal in Nederland blijkt dat mensen beter afval gaan scheiden op het moment dat het ze geld kost als ze dat niét doen.”

Stimulans
Het college wil dat de verschillende afvalstromen (zoals gft, verpakkingen, papier, glas en restafval) zo goed mogelijk gescheiden worden. Het streven is om zo min mogelijk restafval over te houden. Dit type afval moet namelijk verbrand worden en dat kost geld. Afval uit bijvoorbeeld de verpakkingencontainer levert juist geld op. Dat is omdat het hergebruikt kan worden en dat is ook nog eens beter voor het milieu. Diftar is een financiële stimulans om beter afval te scheiden.

Ondergrondse verzamelcontainers
Naast diftar wil het college de bovengrondse verzamelcontainers bij supermarkten en bij appartementencomplexen ondergronds plaatsen. Die ondergrondse containers zijn straks te bedienen met de Milieupas van Twente Milieu die ieder huishouden krijgt. Iedere keer dat iemand restafval in deze container gooit wordt dit in rekening gebracht. De ondergrondse containers kunnen ook gebruikt worden om daar luiers en incontinentiemateriaal in te gooien.

Twee voordelen
Volgens wethouder Koopman heeft het nieuwe afvalbeleid twee belangrijke voordelen: het kost minder én het is duurzamer. “De kosten voor afvalinzameling en verwerking worden betaald door de inwoners van Haaksbergen”, licht Koopman toe. “Met de maatregelen die we nu voorstellen gaan de kosten voor de inwoners omlaag. En als we afval goed scheiden, kunnen we veel hergebruiken. Dat is weer goed voor het milieu”. De gemeenteraad beslist later over de voorstellen die het college nu doet.