Nieuw coalitieakkoord en nieuw college in Haaksbergen

Patrick ten Voorde (CDA) en Wesley Uuldriks (NH) presenteren het nieuwe coalitieakkoord.

In de raadsvergadering van 13 juli werd het coalitieakkoord van het CDA en Nieuw Haaksbergen (NH) gepresenteerd. De wethouders Pieter van Zwanenburg, Johan Niemans en Jan Herman Scholten werden geïnstalleerd. En Henriëtte Exterkate werd als nieuw CDA-raadslid geïnstalleerd. Kortom de gemeente Haaksbergen kan de komende 4 jaar weer bestuurd worden.

Het coalitieakkoord “Meer voor mekaar” werd gepresenteerd door Patrick ten Voorde (CDA) en Wesley Uuldriks (NH). Zij betoogden dat dit akkoord de uitwerking was van de raadsafspraken waarover de ruime meerderheid van de raad overeenstemming heeft bereikt in juni. “Voor mekaar, omdat we het samen moeten doen,” betoogde Ten Voorde. “Het coalitieakkoord is een aanvulling op de raadsafspraken,” aldus Uuldriks.

Assink Lyceum en financiën

Op twee punten wijkt het coalitieakkoord af van de raadsafspraken. “Er zal worden ingezet op verbouw en verbetering van het Assink Lyceum.” Dit gaf in de raad de nodige reuring, omdat in het verleden was gekozen voor de optie nieuwbouw. In de raadsafspraken was niet gesproken over de financiën. In het coalitieakkoord zijn daar de volgende afspraken over gemaakt. “Het doel is een gezonde financiële huishouding” door “incidentele meevaller aan de algemene reserves toe te voegen en structurele meevallers niet direct om te zetten in structurele uitgaven.” De OZB-inkomsten te verhogen “niet door verhoging van het OZB-tarief, maar door meer woningen te bouwen.” Vooral de PvdA en D66 hadden de nodige kritiek op dit akkoord.

Nieuwe wethouders

Na de bespreking van het akkoord werden de wethouders Pieter van Zwanenburg (NH), Johan Niemans (partijloos) en Jan Herman Scholten (CDA) geïnstalleerd.

Pieter Zwanenburg is 12 jaar (CDA) wethouder in Hof van Twente geweest en heeft het Sociaal Domein in zijn portefeuille. “De grootste uitdagingen aanpakken door gezamenlijk de schouders en onder te zetten. En bij nieuwe ontwikkelingen te rade gaan bij raad en inwoners van Haaksbergen.”

Johan Niemans is jurist die in het verleden als curator bij faillissementen heeft gewerkt. De laatste jaren was hij in dienst van de gemeente Borne als jurist grondzaken. Hij gaat de portefeuille financiën, economie en duurzaamheid beheren. “Er is veel positieve energie in Haaksbergen en de dorpen. Met elkaar moet het mogelijk zijn er wat van te maken.”

Jan Herman Scholten was de afgelopen 4 jaar ook al wethouder in Haaksbergen. Hij had de portefeuille ruimte en mobiliteit en zal deze taak de komende 4 jaar voortzetten. “Goede transparante adviezen, op basis van participatie in kaart brengen en de maatschappelijke en financiële gevolgen aangeven, zodat de raad gefundeerde besluiten kan nemen.”

Van Zwanenburg woont in Goor en Niemans in Boekelo. Maar volgens de gemeentewet horen wethouders te wonen in de gemeente waar ze hun taak uitoefenen. Maar de gemeenteraad kan besluiten op deze regel ontheffing te verlenen. En dat gebeurde zonder enige discussie.

Nieuw raadslid

Scholten was tot zijn (her)bevestiging als wethouder ook lid van de gemeenteraad. Door zijn beëdiging als wethouder. Kwam er een plaats in de CDA-fractie vrij. Henriëtte Exterkate- Roering werd geïnstalleerd om de vrijgevallen plaats in te nemen.

Bestuurlijk gezien kan de gemeente Haaksbergen de komende 4 jaar weer vooruit.

Meer over politiek in Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Tekst: Bernie Wiegman
Een productie van RTV Sternet