Onderzoek naar asbest in Haaksbergse bodem

Er wordt onderzoek gedaan in onder meer plantsoenen en schoolterreinen.

Ook inwoners van Haaksbergen moeten veilig kunnen leven en daarom moet hun leefomgeving schoon en veilig zijn. De gemeente wil daarom zeker weten dat er op plekken waar kinderen spelen géén asbest in de bodem zit. In verband hiermee laat Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS), namens de gemeente Haaksbergen, verkennend bodemonderzoek uitvoeren op verschillende schoolterreinen en plantsoenen in Haaksbergen. Dat gebeurt vanaf medio juli tot en met augustus 2022.

Op basis van dossieronderzoek verwacht Projectbureau BAS dat er géén asbest in de bodem zit, maar de gemeente wil dat natuurlijk zeker weten. Daarom is een verkennend bodemonderzoek nodig, uitgevoerd door een gecertificeerd onderzoeksbureau. Er worden gaten en graven sleuven geboord op verschillende plekken in plantsoenen en schoolterreinen. Zo kan het onderzoeksbureau bepalen of er asbest in de grond zit en zo ja hoeveel. Als er iets gevonden wordt, dan worden omwonenden ingelicht en wordt het netjes opgeruimd.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Projectbureau BAS, bel dan (0547) 85 85 85 of mail bas@hofvantwente.nl.

Volg het nieuws uit Haaksbergen