Repair Café voorlopig even dicht

Vanwege corona gaat de zitting van woensdag 7 oktober niet door.

Gelet op de toenemende besmettingen in Haaksbergen en omgeving en het feit, dat zowel de vrijwilligers als de klanten tot de risicogroep behoren, vindt het bestuur van het Repair Café het op dit moment niet verantwoord om woensdag 7 oktober de zitting van het repair café te laten doorgaan.

Het bestuur blijft de ontwikkelingen op de voet volgen. Zodra de omstandigheden wijzigen wordt u via de pers, facebook en website op de hoogte gebracht.