Stem op een Leven Lang Ontwikkelen in TwenteKetensamenwerking van Twents Fonds voor Vakmanschap en Leerwerkloket Twente in de race voor ESF award 2020

In Twente zijn Twents Fonds voor Vakmanschap en Leerwerkloket Twente erin geslaagd om de beroepsbevolking in beweging te krijgen.

Inmiddels hebben ruim 3.500 mensen een aanvraag voor een scholingscheque gedaan. Binnenkort wordt de 1000e cheque uitgereikt. Zowel zzp’ers als werkzoekenden zijn met de inzet van een scholingscheque gestart met een om-, her- of bijscholing in een vakrichting, maximaal tot en met MBO niveau 4. Dit met als doel een (droom)baan te behouden, te creëren of om werk te krijgen voor de toekomst. Mensen inspireren en activeren te investeren in de eigen toekomst, levert Leerwerkloket Twente (LWLT) en Twents Fonds voor Vakmanschap (TFvV) -beiden ESF-projecten- een prachtige nominatie op voor de ESF award 2020. Zonder ESF kon dit project niet gerealiseerd worden.


LWLT en TFvV zorgen beiden voor betere arbeidsmarktkansen voor werkenden, zzp’ers en werkzoekenden in Twente door een Leven Lang Ontwikkelen mogelijk te maken. Investeren in vakmanschap is belangrijk om mensen én de Twentse economie vitaal te houden. TFvV faciliteert de beroepsbevolking door scholingscheques aan te bieden. Met een prikkelende publiekscampagne onder de noemer IKBINDR worden mensen getriggerd om in zichzelf en hun toekomst te investeren. De scholing moet het arbeidsmarktperspectief van de kandidaat verbeteren in het huidige of toekomstige werk. Via een website kan de inwoner een aanvraag voor een scholingscheque indienen. Een loopbaanadviseur van LWLT voert een loopbaanadviesgesprek waarin de gewenste scholing wordt besproken en getoetst aan arbeidsmarktperspectief en subsidieregels. De loopbaanadviseur kan testen inzetten om zelfinzicht, competenties en interesses helder te krijgen. Opvolgend wordt de aanvraag voor de scholingscheque opgesteld, toegekend en beschikt. Door de samenwerking van het TFvV en het LWLT is voor de deelnemers scholing en advies op maat beschikbaar. Een prachtige mix.


Landelijk zijn tien projecten genomineerd waarvan er na de stemronde, vijf doorgaan naar de finale op woensdag 11 november in Den Haag. ESF maakt het voor Twente mogelijk dat LWLT en TFvV samen kunnen werken aan het voorkomen van werkloosheid en een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de Twentse arbeidsmarkt. Met behulp van ESF kunnen TFvV en LWLT samen zorgen voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid, modern en passend vakmanschap op mbo-niveau, het aanjagen van een leven lang ontwikkelen en het stimuleren van intersectorale mobiliteit en samenwerking.

Deze ESF award kan Nederland helpen dit regionale initiatief landelijk uit te rollen.

IKBINDR voor jou! Ben jij er voor ons?
Breng dan vóór 1 november a.s. je stem uit via https://stempaginaesfaward.nl/. Stem op dit project door op de stemknop te klikken en je stem vervolgens te bevestigen door op de link te klikken die je per mail ontvangt. Bedankt!