Terugbetaling subsidie

Verenigingen hebben het al moeilijk genoeg.

Haaksbergse verenigingen en stichtingen konden in 2021 minder doen met het subsidiegeld dat zij van de gemeente ontvingen, vanwege de coronacrisis. Ze hoeven dat bedrag niet terug te betalen.

Evenementen, workshops en optredens konden vorig jaar vanwege coronamaatregelen vaak niet doorgaan. Dat is precies het soort activiteiten waarvoor een aantal verenigingen, culturele instellingen en andere maatschappelijke organisaties een subsidie van de gemeente Haaksbergen krijgen.

Verenigingen hebben het al moeilijk genoeg

Door de coronacrisis konden deze ‘tegenprestaties’ in 2021 niet of nauwelijks worden geleverd. Wethouder Antoon Peppelman laat weten dat de gemeente Haaksbergen niet van plan is om de verleende subsidies terug te vorderen. “Wij staan in nauw contact met het verenigingsleven in Haaksbergen en wij zien dat veel verenigingen het momenteel erg moeilijk hebben. Bijeenkomsten in alle vormen zijn het afgelopen jaar nauwelijks mogelijk geweest. De nadelige effecten daarvan werken enorm door. Neem als voorbeeld een muziekvereniging: Als je geen optredens kunt doen en ook geen acties voor extra inkomsten dan komt de bodem van de reserves steeds sneller in zicht. Als zij dan ook nog het subsidiebedrag zouden moeten terugbetalen, worden verenigingen in hun bestaan bedreigd. Het bloeiende verenigingsleven in Haaksbergen is ons daarvoor te veel waard. Wij kunnen niet zonder de verenigingen en culturele instellingen: zij spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid van onze gemeente.”

Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente Haaksbergen

Volg het nieuws in Haaksbergen