Twentse D66-fracties spreken zich uit tegen Noordtak Betuwelijn

D66 in Twente wil dat het kabinet zich richt op het oplossen van de bestaande knelpunten, in plaats van de overlast te vergroten.

Al enige tijd speelt de discussie rond de aanleg van de Noordtak van de Betuwelijn weer op. De diverse D66 afdelingen in Twente vinden dat, ondanks dat het nieuwe Kabinet nog geen middelen heeft gereserveerd om de lijn aan te leggen, het toch tijd is dat zij zich laten horen. De Twentse D66-afdelingen zien niets in de aanleg van de Noordtak of in één van de voorgestelde alternatieven. Het kabinet moet zich richten op het oplossen van de bestaande knelpunten, in plaats van het vergroten van de overlast. Natuurorganisatie ‘De Groene Waaier’ roept de Twentse politiek daartoe terecht op, aldus D66 in Twente.

Ongebreideld groeien

De eerste vraag die we volgens D66 in Twente moeten beantwoorden is of de groei van het goederenvervoer wel ongebreideld gefaciliteerd moet worden. D66 ziet de noodzaak tot het faciliteren van verdere groei niet: “We leven in een tijd waarin circulariteit steeds belangrijker wordt. Ook zijn tijdens de Coronapandemie de nadelen van de productie van zo veel goederen in Azië zeer duidelijk geworden.”

Drie varianten

Er liggen drie varianten op tafel. De eerste route loopt over bestaand spoor, via Deventer. De tweede optie is uitbreiding van de route Zutphen – Goor – Hengelo. De derde optie, de ‘Noordtak’ is het aanleggen van een nieuwe spoorverbinding, parallel aan de A18/N18. Deze zal vanaf Haaksbergen tussen Hengelo en Enschede doorsteken om daar aan te sluiten op bestaand spoor richting Osnabrück. D66 in Twente vindt alledrie de varianten een aanslag op de leefbaarheid in de Twentse dorpen en steden: “Daar komt met name bij dat de Noordtak nog de meest grootschalige aantasting van het buitengebied is. De (economische) voordelen zijn vooralsnog onduidelijk.”

Bestaande knelpunten

Geen van de drie voorgestelde varianten lost volgens D66 Twente de al bestaande knelpunten op. Zo blijven de vijf gelijkvloerse spoorkruisingen in Borne een barrière, blijft de geluidsoverlast in Almelo en Hengelo en rijden de treinen met chemische stoffen in alle varianten door het hart van Oldenzaal.

Realistisch alternatief

Naast al deze bezwaren stelt D66 in Twente dat de inpassing van de Noordtak in het Twentse deel ook nog eens veel te rooskleurig voorgesteld wordt. Zo is het huidige tracé tussen Haaksbergen en het Twentekanaal over meerdere zoutcavernes ingetekend, waarvan nog niet bekend is hoe stabiel ze zijn. Als inpassing daar al mogelijk is, zal dit veel kostbaarder zijn dan de nu voorgeschotelde 1,4 miljard. En dat terwijl een realistisch alternatief voor het oprapen ligt: vaar met de goederen voor Noord-Duitsland door naar de haven van Hamburg: “Dan kunnen we met Den Haag gaan werken aan oplossingen voor de knelpunten die we nu al hebben en kunnen we kijken in hoeverre extra capaciteit op het spoor echt nog nodig is”.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert-Jan Vonkeman, via 06-11008842

Foto: Rafaël Delaedt

Volg het nieuws uit Haaksbergen