Verandering Woonplaatsbeginsel heeft gevolgen voor de Jeugdhulp

Per 1 januari 2022 gelden er andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp.

Gemeenten zijn sinds 2015 (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de Jeugdhulp. Deze gemeente betaalt ook de jeugdhulp. Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet). Er komen dan andere spelregels om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp.

Jeugdigen die nu jeugdhulp hebben, blijven dit gewoon houden

De jeugdhulp die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Ook houdt uw (pleeg)kind dezelfde hulpverlener.

Voor een aantal jeugdigen wordt een andere gemeente verantwoordelijk

Voor de meeste jeugdigen blijft de gemeente Haaksbergen de jeugdhulp betalen. Voor een aantal jeugdigen wordt per 1 januari een andere gemeente (financieel) verantwoordelijk. Maar voor de duidelijkheid, de inhoudelijke zorg die uw (pleeg)kind ontvangt verandert niet. Ook blijft uw (pleeg)kind bij dezelfde hulpverlener en blijven pleegkinderen in hun eigen pleeggezin.

Waar kan ik vragen stellen over deze wetswijziging?

Na 1 januari 2022 kunt u terecht bij uw contactpersoon bij de nieuwe gemeente. Als u vragen hebt over deze wetswijziging kunt u contact opnemen met de gemeente Haaksbergen en vragen naar de contactpersoon over het woonplaatsbeginsel. U kunt daarvoor bellen met (053) 573 45 67.

Wat is de reden van de wetswijziging?

Het Woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt sinds 2015 welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. In de praktijk blijkt dat het soms ingewikkeld is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Daarom wordt per 1 januari het woonplaatsbeginsel aangepast. De nieuwe wet geldt ook voor de jeugdigen die nu jeugdhulp hebben.

Wat zijn de ‘spelregels’ van het woonplaatsbeginsel en wat verandert er?

Voor 1 januari 2022 werd er voor de vaststelling van het Woonplaatsbeginsel gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van de jeugdige. Dit was de oude situatie.
In de nieuwe situatie wordt er gekeken naar de inschrijving van de jeugdige bij de Basisregistratie Personen (BRP) direct voorafgaand aan de zorgaanvraag.

Wat verandert er precies voor mijn (pleeg)kind door deze wetswijziging?

De zorg die uw (pleeg)kind ontvangt, verandert niet. Ook de hulpverlener verandert niet. Als een andere gemeente per 1 januari 2022 verantwoordelijk wordt voor de jeugdhulp, krijgt uw (pleeg)kind een nieuwe contactpersoon bij die gemeente.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Haaksbergen

Kijk voor meer informatie over de wetswijziging op de website van de Tweede Kamer.

Volg het nieuws uit Haaksbergen