VIDEO Burgemeester Welten blikt terug en vooruit

RTV Sternet interviewt wekelijks een lid van het Haaksbergse college, deze keer is het de beurt aan Burgemeester Rob Welten.

Zoutwinning meest spannend

Welten erkende, dat het zoutwinningsdossier voor hem (en voor het college) het meest spannende moment is geweest in 2023. Waarbij hij – ten overvloede – nog eens benadrukte, dat de ‘ondersteuning’ door de heren ten Broeke en Wientjes zowel college als raad van Haaksbergen in de positieve zin verder geholpen heeft. Hij onderstreepte nog eens de eerder geuite waardering voor de manier waarop de fracties in de gemeenteraad zijn omgegaan met het complexe besluitvormingsproces en sprak nogmaals zijn waardering uit voor de kwalitatieve betrokkenheid van de bewoners van De Hoeve.

Meest gelukkige moment

Rob Welten gaf in alle eerlijkheid te kennen, dat het meest gelukkige moment in zijn leven van 2023 de geboorte van een kleinkind was.

2024

De gemeente Haaksbergen voldoet zo goed mogelijk aan de opgave om vluchtelingen (zowel uit de Oekraïne als jonge vluchtelingen als statushouders) of tijdelijke of definitieve huisvesting te bezorgen. Goed overleg met omwonenden blijft daarbij noodzakelijk en dat vormt, naast het realiseren van woningen voor diverse doelgroepen, de belangrijkste opdracht voor het komende jaar. Ook het Marktplan zal de nodige aandacht van college en gemeenteraad gaan vragen.

Volg de politiek uit Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Opname: Jolanda Bouwmeesters, Mika Bossink, Leroy Lubbers, Noah den Ouden, Finn Pleiter, Michel van der Voort, Constance van Wolferen
Interview: Wim Oltwater en Ton van Rijswijk
Tekst: Ton van Rijswijk
Eindredactie: Constance van Wolferen

Een productie van RTV Sternet