VIDEO Jan-Herman Scholten: het ‘Gat in de Markt’ heeft prioriteit

Wethouder Scholten heeft een missie, deze periode het ‘Gat in de Markt’ dichten.

RTV Sternet interviewt wekelijks een lid van het College van B en W, deze keer is Jan-Herman Scholten te gast.

Wethouder Jan-Herman Scholten wil alles in het werk stellen om in deze bestuursperiode met de uitvoering van het Centrumplan te beginnen. Haaksbergenaren spreken niet over het Centrum Plan maar over het ‘gat in de markt.’ Een project dat als sinds 1995 op de bestuurlijke agenda staat.

Sinds juli is Jan-Herman Scholten wethouder Ruimte en Mobiliteit in het nieuwgevormde college. Dit wethouderschap is een voortzetting van zijn takenpakket in het vorige college. ‘Ruimte en mobiliteit moeten daarbij ruim opgevat worden,’ zegt Scholten, ‘want het heeft ook te maken met wonen, verkeer en vervoer, riolering en waterbeheer en openbaar groen. Nieuw is dat nu ook cultureel erfgoed en de monumenten onder mijn portefeuille vallen.’

Gemeentebestuurder

Jan-Herman Scholten is geboren aan de Buursestraat in Haaksbergen (1965) en belandde in 1992 via het Assink en de Universiteit Twente als medewerker Welzijn in de gemeente Alkemade. Na een functie in de gemeente Noordwijk kwam hij in 2000 in dienst van de gemeente Haaksbergen waar hij in de loop der tijd veel functies vervulde. In 2008 werd hij hoofd welzijn in de gemeente Losser. Maar in 2012 keerde hij terug naar Haaksbergen om voor het CDA-wethouder te worden. In 2014 werd hij wethouder in de gemeente Twenterand. Na de verkiezingen in 2018 werd hij door het CDA gevraagd weer wethouder in Haaksbergen te worden. Zijn hele werkzame leven is hij in gemeentelijke organisaties actief geweest.

Het Centrumplan

Het meest spraakmakende deel van de portefeuille van wethouder Scholten is ongetwijfeld het Centrumplan. Een project dat al vele bestuursperioden de gemoederen in Haaksbergen bezighoudt. ‘Mijn missie is, dat nog in deze bestuursperiode de bouw van het project van start gaat.’

In 2017 is een door de gemeenteraad vastgesteld bestemmingsplan Markt door de Raad van State grotendeels afgekeurd. ‘Wij moesten toen opnieuw aan de slag met vastgoed eigenaren, waaronder de gemeente en projectontwikkelaars gebaseerd op een stedenbouwkundige visie. Alle informatie en ideeën worden nu uitgewerkt,’ betoogt Scholten. Maar daarnaast is er sprake van een grondig juridisch onderzoek om aan alle gerechtelijke uitspraken die in het verleden over het Centrumplan zijn gedaan op goede wijze in het nieuwe plan in te passen. ‘De raad wil een juridisch houdbaar plan.’ Ook is nog niet de hele raad overtuigd dat er een supermarkt in het plan moet komen. ‘We hebben nog niet de hele raad overtuigd.’

Op basis van hetgeen nu bekend is en op papier staat komt er binnenkort een zogenaamde ‘kader stellende notitie’ die in de raad zal worden besproken als voorbereiding op het bestemmingsplan dat in december naar de raad gaat. Die kader stellende notitie is breder dan de Markt. Het gaat over participatie, het stadspark en het groen en het afhandelen van het verkeer, zegt de enthousiaste. ‘En natuurlijk moet het geheel goed aansluiten bij de bestaande historische bebouwing van de Markt. Geen blokkendozen.’

Infrastructuur

Een groot project om de infrastructuur te verbeteren is de aanpak van de Oude N18. Deze weg wordt in fasen van doorgaande weg veranderd naar een ‘rustige dorpsweg, waar maximaal 50 km/uur mag worden gereden.’ De komende tijd wordt het deel van de Scholtenhage naar Veldmatestraat aangepakt. Een weg met een lagere geluidsbelasting betekent ook nieuwe kansen voor woningbouw, zoals voor het Plan Diepemaat, dat nu bij de Raad van State ligt. Maar het geeft ook mogelijkheden voor bouw aan de Saalmerinksingel. ‘Met betrekking tot de Wilhelmina-viaduct zijn er nog geen plannen,’ zegt Scholten.

Raadsafspraken

‘De huidige bestuursafspraken zijn gebaseerd op de raadsbreed gemaakte raadsafspraken,’ zegt Scholten. Als dagelijks bestuur probeert het college de gehele raad te overtuigen. ‘Dat betekent investeren in contacten met alle fracties en minder leunen op de coalitie. De raad is mijn baas!’

Hoe al deze plannen en ideeën in de toekomst zullen uitpakken zal in de volgende gesprekken met wethouder Jan-Herman Scholten duidelijk moeten worden.

Meer over politiek in Haaksbergen

Meer video’s over Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Met medewerking van: Marron Aarnoudse, Erna Binnendijk, Chayen ter Braak, Lurence de Groot, Eelco van den Kerkhoff, Hans Nijhuis, Wim Oltwater, Milad Rezek, Michel van der Voort.
Tekst: Bernie Wiegman
Een productie van RTV Sternet