VIDEO Johan Niemans: Haaksbergen heeft wat overgehouden in 2023

RTV Sternet interviewt wekelijks een lid van het Haaksbergse college, deze keer is het de beurt aan Johan Niemans.

Geduldig legt Johan Niemans, de ‘financiële’ wethouder van het college, uit waarom de gemeente Haaksbergen aan het einde van de streep over het jaar 2023 een bedrag van ruim 2 miljoen in de plus eindigt. Zuinig beheer van uitgaven en inkomsten? Het ligt allemaal wat genuanceerder, de ‘boekhouding’ van een gemeente laat zich ook niet vergelijken met die van een bedrijf. ‘Baten en lasten’, het is niet identiek aan ‘omzet en kosten’.

Bovendien is een gemeente voor circa 60% van de baten afhankelijk van financiële bijdragen van het Rijk. En die bijdragen staan onder druk, zo weet iedereen: vanaf 2026 is het Rijk voornemens een andere verdeelsleutel toe te passen, die voor veel gemeenten nadelig zal uitpakken. Maar zolang de kabinetsformatie geen voldongen feit is, blijft die verwachting onzeker. In elk geval is er geen aanleiding om het voordelig saldo meteen te besteden aan allerlei zaken, waarvan je niet weet of die op langere termijn ook nog betaalbaar zijn. Toevoegen aan de ‘spaarpot’ (de algemene reserves) dus. De gemeente moet een beetje ‘vet op de botten’ hebben, zegt een verstandige controller dan. En Niemans is er een van dat soort.

Afvalscheiding en windmolens

Haaksbergen heeft een achterstand in te halen waar het gaat om afvalscheiding. Daar worden onder verantwoordelijkheid van deze portefeuillehouder ook plannen voor gemaakt. Ook spraken we nog over de voortgang van het windmolensproject in de omgeving van Buurse. Weliswaar is finale besluitvorming in handen van de Provincie Overijssel terecht gekomen, maar dat wil niet zeggen dat Haaksbergen als het ware buitenspel staat. De gemeente (en dus ook de raad) wordt wel degelijk bij de besluitvorming betrokken al zal het overleg via andere wegen verlopen dan men aanvankelijk voornemens was. Er zal immers ook rekening gehouden moeten worden met belangen van grondeigenaren en met compensatiemaatregelen voor andere belanghebbenden (omgevingsfonds!).

Winter Wonder Event

Johan Niemans gaf tenslotte nog te kennen, dat het Winter Wonder Event in Haaksbergen veel had toegevoegd aan alle kerst- en nieuwjaarsactiviteiten in ons dorp. Hij was er zeer tevreden over en kijkt ook vol verwachting uit naar de Nieuwjaarsbijeenkomst op de Markt op 5 januari.

Meer over politiek in Haaksbergen

Meer video’s over Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Opname: Jolanda Bouwmeesters, Mika Bossink, Leroy Lubbers, Noah den Ouden, Finn Pleiter, Michel van der Voort, Joey te Wierik, Constance van Wolferen
Interview: Ton van Rijswijk en Wim Oltwater
Tekst: Ton van Rijswijk
Montage en eindredactie: Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet