VIDEO Natuurherstel Buurserzand-Horsterveen

De kwetsbare natuur heeft hulp nodig.

Gemeente Haaksbergen, provincie Overijssel en Natuurmonumenten beginnen met de natuurherstelmaatregelen in en om Buurserzand en Horsterveen. Het belangrijkste doel daarvan is het tegengaan van verdroging. Daarmee moet de bijzondere natuur in de gebieden beschermd een behouden worden. De maatregelen worden uitgevoerd volgens de plannen die zijn vastgesteld in het kader van Natura 2000.

Buurserzand is een 450 hectare groot natuurgebied van Natuurmonumenten. Het is een heidegebied op voormalig stuifzand. Door de herstelmaatregelen kunnen vochtige heide en vennen worden verbeterd en behouden. Kwetsbare planten zoals de klokjesgentiaan, de jeneverbes en het klein warkruid -profiteren hiervan. Evenals bijzondere dieren, zoals de kamsalamander, de levendbarende hagedis, de adder en vlindersoorten als het heideblauwtje en gentiaanblauwtje. Horsterveen is het noordelijke deel van Haaksbergerveen en grotendeels in particulier bezit. De verhoging van de grondwaterstand voor het herstel en behoud van hoogveen en vochtige heide is hier het voornaamste doel.

Kwetsbare natuur

Volgens wethouder Jan-Herman Scholten van de gemeente Haaksbergen is het belangrijk om nu in te grijpen: “De natuur is kwetsbaar en verdient onze aandacht. Om deze te behouden voor toekomstige generaties moeten we de bijzondere planten- en diersoorten die er voorkomen beschermen tegen verdroging, verzuring en een teveel aan stikstof. Dit komt de biodiversiteit in Haaksbergen en daarbuiten ten goede”. De wethouder weet dat de maatregelen impact hebben op de bedrijfsvoering van agrariërs. “Dat is niet te onderschatten. Daarom is ook heel zorgvuldig te werk gegaan en is zo goed mogelijk geprobeerd de negatieve effecten weg te nemen en schade te compenseren.”

Meer informatie staat op de website van de provincie Overijssel

Kijk meer video’s uit Haaksbergen

Volg het nieuws in Haaksbergen

Camera en foto: Christa Wensink
Montage Matthijs Prins