VIDEO Natuurherstel Haaksbergerveen

Staatsbosbeheer werkt aan het herstel en behoud van hoogveen en natte heide.

Belangrijk voor het behoud van hoogveen is een stabiele waterstand en het vasthouden van regenwater.
Kees Jan Westra vertelt dat de grove den en de berk zoveel mogelijk worden verwijderd. Deze bomen verdampen per dag wel een paar honderd liter water. Het Haaksbergerveen krijgt zo ook een meer open karakter.

De aannemer heeft een bijzondere werkwijze ontwikkelt in dit kwetsbare gebied. Er wordt zoveel mogelijk handmatig gewerkt en kleine machines op rupsbanden worden ingezet. Het af te voeren hout wordt op een slede gelegd en later versnippert.

Camera en interview : Christa Wensink
Montage : Matthijs Prins
Een productie van RTV Sternet

Kijk voor meer informatie op de website van Haaksbergen natuurlijk

Meer over Cultuur in Haaksbergen

Volg het nieuws in Haaksbergen