VIDEO Staatsbosbeheer plant 28.000 bomen in het Haaksbergerveen

Op een gebied van zeven hectare worden 28.000 nieuwe bomen aangeplant.

Staatsbosbeheer gaat verdeeld over heel Nederland 5000 hectare extra bos aanplanten, op eigen grondgebied. Dit lijkt misschien heel veel. Boswachter Irene van der Linde vertelt hoe derig hectare in Twente verdeeld is over verschillende gemeenten.

Het Haaksbergerveen is een deelgebied in het gebied genaamd Buurserzand & Haaksbergerveen. Het is een hoogveenachtig natuurgebied van ongeveer 500 hectare. Het Haaksbergerveen maakt deel uit van de restanten van een uitgestrekt hoogveengebied in de grensstreek tussen Duitsland en Nederland. In het kader van de Ecologische Hoofdstructuur wordt geprobeerd het Haaksbergerveen en aanverwante natuurgebieden beter op elkaar te laten aansluiten.

We weten onderhand allemaal dat bomen CO2 opnemen dus het hebben van veel bomen is belangrijk voor ons klimaat. Maar veengronden nemen ook CO2 op. Boswachter van der Linde legt ook uit dat er in veengebieden andere bomen aangeplant moeten worden dan op bijvoorbeeld zand of kleigronden. De nieuwe aanplant sluit heel mooi aan bij het bestaande bos en zorgt over een paar jaar voor een mooie uitbreiding van het leefgebied van het wild.

Bekijk meer informatie over Staatsbosbeheer op de website van Staatsbosbeheer

Bekijk meer video’s over Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Camera: Christina Ordelman
Interview: Kevin ter Maat
Montage: Eirini Kaskamanidis
Tekst: Eveline Gielink
Een productie van RTV Sternet