Weer geen Twentse gemeente met minder meldingen van corona dan Haaksbergen

Ruim twee keer zo weinig meldingen als een week eerder.

Elke week kijkt RTV Sternet terug naar trends in de cijfers van corona in Haaksbergen en vergelijkt de situatie met de Twentse en landelijke schaal. Hier worden vier indicatoren voor gebruikt: het aantal positieve tests, het percentage positieve tests, het aantal virusdeeltjes in rioolwater en de sterftecijfers en ziekenhuisopnames.

Deze week tien gemelde besmettingen minder dan het gemiddelde van de afgelopen vijf weken

Het blijft week op, week af gaan met het aantal meldingen. Na de stijging van vorige week deze week weer een daling. In de week van van 30 maart tot en met 5 april zijn bij het RIVM vijftien meldingen van positief op COVID-19 geteste Haaksbergenaren binnengekomen. Dat zijn er achttien minder dan vorige week en ruim tien minder dan het gemiddelde van de afgelopen vijf weken.

Omgerekend waren in Haaksbergen 61,7 meldingen per 100.000 inwoners. Haaksbergen heeft daarmee omgerekend afgelopen week het minst aantal gemelde besmettingen van de Twentse gemeenten. Het is ook lager dan het landelijke cijfer (Twente 190 per 100.000 inwoners, Nederland 279).

Percentage positief geteste mensen in Haaksbergen daalt ook

Eerder had Haaksbergen ook het minst aantal meldingen in Twente, maar was het percentage positieve tests wel redelijk hoog. Dus leek het lage aantal meldingen ook te komen doordat men zich niet snel liet testen. Deze week echter laat ook dit percentage een gunstig beeld zien. Van alle Haaksbergenaren die zich van 29 maart tot en met 4 april hebben laten testen in een teststraat van de GGD was deze week slechts 3,5 procent positief (vorige week 4,7 procent). Voor heel Twente geldt dat 8,2 procent van deze tests positief was. Voor Nederland geeft Rijksoverheid een percentage van 8,5 procent.

In Twente zijn de afgelopen week de meeste tests uitgevoerd in de leeftijdscategorie 20 tot en met 29 jaar. Het percentage positief getesten was het hoogst in de categorie 50 tot en met 59 jaar.

Deze week geen aan GGD gemelde sterfgevallen uit Haaksbergen

Om een indicatie te krijgen van de ernst van de besmettingen kan gekeken worden naar het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames dat aan corona wordt toegeschreven.

Bij GGD Twente zijn afgelopen week geen Haaksbergenaren met een bevestigde coronatest gemeld die zijn overleden. Het laatst gemelde sterfgeval door corona in Haaksbergen was op 10 februari. Voor heel Twente geldt dat er volgens de cijfers de afgelopen week van één patiënt met COVID-19 gemeld is dat hij of zij is overleden.

Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten is waarschijnlijk hoger, omdat niet alle patiënten getest worden en er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19. Van de overleden personen is bekend dat ze corona hadden en zijn overleden, maar het is niet altijd bekend of ze daadwerkelijk aan corona zijn overleden. Er zit vertraging in de dag van overlijden en de dag waarop dit aan de GGD / het RIVM wordt gerapporteerd.

Er is deze week volgens het dashboard van Rijksoverheid één iemand uit Haaksbergen vanwege corona in het ziekenhuis opgenomen. Voor heel Twente zijn dat er 31 (inclusief directe opname op IC). De laatste dagen zijn deze cijfers echter niet compleet, omdat meldingen vertraagd binnenkomen. Vorige week is er geen ziekenhuisopname gemeld. Twee weken terug was er één opname en de laatst door het dashboard gemelde ziekenhuisopname van een Haaksbergenaar vóór die opname was op 2 maart.

Aantal vaccinaties in Twente

De GGD vaccineert vanaf 15 januari het zorgpersoneel dat werkzaam is in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Vanaf 26 januari is de GGD begonnen met het vaccineren van thuiswonende ouderen. GGD Twente meldt dat tot nu toe 50.518 Twentenaren uit bovenstaande groepen een eerste vaccinatie hebben gehad. Tot nu toe zijn 20.769 Twentenaren uit bovenstaande groepen volledig gevaccineerd.

Het vaccineren gebeurt ook door andere partijen dan de GGD. De rijksoverheid geeft een berekend aantal gezette prikken van 2.819.712 voor heel Nederland, tot en met 5 april.

Risiconiveau in Twente nog steeds Zeer ernstig

Het risiconiveau voor Twente is Zeer Ernstig. Dit geldt voor alle veiligheidsregio’s in Nederland.

Het risiconiveau wordt elke twee weken bepaald op basis van het aantal ziekenhuisopnames en het aantal positieve testen van dat moment. Het risiconiveau is op 30 maart bepaald.

Reproductiegetal boven 1

Het meest recente reproductiegetal is van 22 maart en bedraagt 1,01. Het getal schommelt al weken rond 1, maar komt de laatste tijd vaker boven dan onder 1 uit. Het reproductiegetal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met COVID-19.

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Haaksbergen

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Twente

Bekijk het dashboard van Rijksoverheid over Nederland

Bekijk het dashboard van GGD Twente

Bekijk de uitleg van de cijfers van het dashboard van Rijksoverheid

Bekijk de geldende maatregelen

Tekst en graphics: Hans Dekker

Een productie van RTV Sternet