Woonbehoefteonderzoek van startHoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter het beeld wordt van de woonbehoefte.

Hoe willen Haaksbergenaren wonen? Waaraan hebben jongeren behoefte? Wat willen senioren voor wie hun gezinswoning te groot wordt? Wat is voor mensen met een handicap belangrijk? Welk type woningen willen bewoners van de kerkdorpen? Dit zijn vragen waarop antwoord moet komen door het uitvoeren van een woonbehoefteonderzoek. De gemeente Haaksbergen stelt een nieuw woonbeleid op en wil daarom graag van inwoners weten wat hun wensen zijn.

De laatste jaren is er in Haaksbergen vooral binnen de bebouwde kom gebouwd. Er verrezen nieuwe woonbuurten op plekken waar eerder oude bedrijfspanden stonden. Ook aan de rand van de bebouwde kom werd gebouwd en mondjesmaat verschenen er mooie boerderijwoningen in het buitengebied. Haaksbergen kreeg er allerlei soorten woningen bij, variërend van koop- en huurhuizen, eengezinswoningen en appartementen tot vrijstaande woningen op ruime kavels en mantelzorgwoningen. Maar waaraan heeft Haaksbergen de komende jaren vooral behoefte? Hoeveel woningen moeten er komen? Waar en welk type? Het onderzoek moet daar duidelijkheid over verschaffen.

Een dezer dagen ontvangt een groep van 3.000 willekeurig geselecteerde inwoners een uitnodigingsbrief van de gemeente met het verzoek een online vragenlijst in te vullen. Ook mensen die deze brief niet krijgen kunnen meedoen aan het onderzoek. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter het beeld wordt van de woonbehoefte. De online vragenlijst is te vinden op https://www.enquetesmaken.com/s/haaksbergen Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau, de Stec Groep. De antwoorden worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden. Onder de deelnemers worden vijf cadeaubonnen van Theeschenkerij Jordaan verloot. Wie niet over internet beschikt en toch wil meedoen met het onderzoek, kan een schriftelijke vragenlijst aanvragen door te bellen met Luuk Lentferink van de Stec Groep via (026) 75 14 100.

De uitkomsten van het onderzoek vormen een belangrijke informatiebron voor het nog op te stellen woonbeleid. Daarna wil de gemeente de uitkomsten spiegelen aan de ervaringen van deskundigen (zoals makelaars, zorgorganisaties en de woningbouwcorporatie) en aan een groep inwoners en wijk- en dorpsraden. Naar verwachting gebeurt dat begin volgend jaar. Natuurlijk betrekt de gemeente bij het woonbeleid ook nieuwe ontwikkelingen en regelgeving. Denk daarbij aan de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid of levensloopbestendig wonen. Voor de zomervakantie van volgend jaar moet er een nieuwe meerjarige woonvisie zijn.