Zwembad De Wilder blijft tot mei 2027 open

Zwembad De Wilder blijft in ieder geval nog tot mei 2027 open. De gemeente en exploitant Optisport hebben hierover afspraken gemaakt en vastgelegd.

In mei 2025 is de tienjarige overeenkomst met Optisport verlopen. De gemeenteraad gaf in 2023 te kennen dat het bad twee jaar langer open moet blijven, zodat de raad de tijd heeft om te besluiten wat ze wil met het verouderde en niet duurzame bad.

Optisport heeft aangegeven onder welke voorwaarden zij het bad kan blijven openstellen. Belangrijkste voorwaarde is dat de organisatie geen risico meer wil lopen. Dat betekent dat alle winsten en verliezen voor rekening van de gemeente komen. Het zwembad is de afgelopen jaren verliesgevend geweest, onder meer doordat na corona de bezoekersaantallen niet meer aantrokken en de energieprijzen stegen.

Extra subsidie

Optisport stelt dat zij mede om die reden de komende jaren meer subsidie nodig heeft om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren dan nu is opgenomen in de gemeentelijke begroting. De subsidie over 2024 bedraagt ongeveer 435.000 euro. Voor 2025 tot en met mei 2027 vraagt Optisport respectievelijk 606.000, 738.000 en 325.000 euro.

Het college stelt voor om hiervoor, in lijn met het nadrukkelijke verzoek van de raad, de komende jaren geld te reserveren. Daarover neemt de gemeenteraad naar verwachting in mei een besluit. Tijdens de verlenging van de overeenkomst wordt alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. De komende jaren zal een besluit genomen moeten worden over de toekomst van het bad. Het 34-jarig zwembad is aan vervanging toe, is gebleken uit eerder onderzoek.

Kijk voor meer informatie op de website van Zwembad De Wilder

Meer over sport in Haaksbergen

Meer over ondernemen in Haaksbergen

Volg het nieuws uit Haaksbergen

Eindredactie: Michel van der Voort
Een productie van RTV Sternet